Praha - Veľký protikorupčný protest II

Slováci žijúci v Prahe organizujú 5.6.2017 verejné zhromaždenie s názvom "Veľký protikorupčný protest II. + petícia - Praha" pred budovou Slovenského veľvyslanectva.

Praha, ČR, 21. Máj 2017

Žijeme, pracujeme, študujeme toho času v Prahe, no záleží nám na budúcnosti Slovenska a túžime sa vrátiť do svojej vlasti. Sme rozhorčení z úrovne korupcie na Slovensku, zo zneužívania právomocí verejných činiteľov a porušovania zákonov politickými nominantmi. Ekonomické a osobné prepojenie politikov a oligarchov považujeme za jednu z príčin narastajúcej a prirodzenej nedôvery občanov k štátnym inštutúciám.

Požadujeme dôsledné a nestranné vyšetrenie káuz "Bašternák" a "Gorila". Nekonanie v korupčných kauzách v prípade policajného prezidenta Gašpara a špeciálneho prokurátora Kováčika považujeme za hrúbé porušenie ich poslania. Sme presvedčení, že nie je možné objektívne vyšetrenie nadriadeného podriadenými, a preto žiadame odvolanie ministra Kaliňáka dôvodne podozrivého z korupcie a protizákonnej činnosti. Ako podozrivý, by mal svoje konanie obhajovať pred nezávislým súdom, avšak nie v pozícii ministra. Vyzývame všetkých občanov Slovenska v Prahe, aby sa k nám pripojili 5.6.2017 a pred budovu Veľvyslanectva Slovenskej republiky prišli podporiť naše požiadavky:

 • Vyšetrenie káuz "Bašternák" a "Gorila"
 • Odvolanie ministra vnútra Kaliňáka a policajného prezidenta Gašpara
 • Odstúpenie špeciálneho prokurátora Kováčika
 • Zrušenie tzv. "Mečiarových amnestií"

Slovensko čelí obrovskému problému spočívajúcemu vo zvyšujúcej sa nedôvere občanov v inštitúcie a v tradičné politické strany. Politici zneužívajú svoju moc. Stali sa služobníkmi oligarchov, ignorujúc potreby ľudí. To vedie na Slovensku k nedôvere občanov k štátnym inštitúciám i demokratickému zriadeniu. Sklamaní občania sa snažia hľadať riešenia u extrémistických síl. Namiesto riešenia problémov občanov a znovuzískavania ich dôvery, sa tradičné politické strany predbiehajú v hašterení medzi sebou.

Vyzývame občanov Slovenska, aby osobne konfrontovali svojich volených predstaviteľov s tým, čo sa deje na Slovensku, aby politici cítili tlak verejnosti a zmenili svoje egoistické správanie.

Vyzývame pracovníkov štátnej služby, aby poukazovali na korupčné správanie, s ktorým sa stretli - anonymne i verejne. Veríme, že ich pozitívne príklady dokážu podnietiť v ľuďoch odhodlanie pre boj proti korupcii a zásadne znížia porušovania zákonov.

Vyzývame politikov a predovšetkým vládne strany, aby hľadali pozitívne riešenia súčasnej situácie. Aby občanov prestali strašiť a odvádzať pozornosť od zásadných spoločenských výziev, ktorými sú nielen absencia právneho štátu, ale i nízka vzdelanostná a príjmová úroveň občanov, nízka úroveň verejných služieb i zdravotníctva. Aby si prestali kupovať občanov za almužny, ale robili opatrenia, ktoré povedú k dlhodobému zlepšovanie života na Slovensku a budú Slovensko približovať k vyspelým demokraciám. Tak najúčinnejšie vybojujú Slovensko späť z chápadiel extrémistických síl.

Podľa Štatistickej ročenky ČR z roku 2016 žilo v ČR v roku 2015 viac ako 100.000 občanov Slovenskej republiky a ich počet sa od roku 2010 zvýšil o viac ako 41%. Okrem študentov ide aj o podnikateľov a zamestnancov.

Napriek rovnakej štartovnej čiare v roku 1993 pri rozdelení ČSFR, pokiaľ ide o úroveň verejných služieb, zdravotníctvo, školstvo, vymožiteľnosť práva, sa rozdiel medzi SR a ČR neustále prehlbuje.

Rozdiely sú niekedy do oka bijúce. Orgány činné v trestnom konaní v ČR sú aktívne na poli boja proti korupcii a organizovanému zločinu a majú dôveru občanov ČR. Vyššia politická kultúra a občianska angažovanosť viedla nejedenkrát k odstúpeniu či odvolaniu politických nominantov a nie zriedkavo i k odsúdeniu v korupčných kauzách.

Na rozdiel od ČR, orgány činné v trestnom konaní v SR sú občanmi Slovenska považované stále viac za inštitúcie, ktoré sú v boji proti korupcii nečinné, ba dokonca sa aktívne podieľajú na zahmlievaní rôznych káuz a porušovaní zákonov. Hlas občanov je na Slovensku trvalo ignorovaný a potláčaný. Namiesto snahy o dialóg, sa politický predstavitelia uzatvárajú vo svojom vlastnom svete čím ďalej tým viac závislom od oligarchov.

Organizátori

Slováci v Prahe sa združujú v niekoľkých komunitách. Jedna z nich združuje Slovákov okolo občianskeho združenia a portálu SomvPrahe.sk (cez 30.000 členov), iná okolo FB skupiny "Slováci v Prahe" (cez 10.000 členov). Mnohí z nich cestovali 18.4.2017 do Bratislavy, aby sa zúčastnili Veľkého protikorupčného pochodu a podporili legitímne požiadavky pokojného občianskeho hnutia. Keď vláda SR pod vedením R.Fica odmietla požiadavky demonštrantov a študenti na Slovensku ohlásili v poradí druhý "Veľký protikorupčný pochod II.", ihneď začali nezávisle na sebe aj diskusie v Prahe, medzi VŠ študentmi i medzi "neštudentmi", s vôľou podporiť požiadavky demonštrantov. Nakoľko v Prahe sa všetci navzájom cez niekoho poznáme, rýchlo sme sa identifikovali a spojili. Členmi prípravného výboru akcie "Veľký protikorupčný protest" sú:

 • Miroslav Surmánek, právnik,
 • Samuel Zubo, IT analytik,
 • Šimon Ždárský, študent VŠ,
 • Michal Murin, projektový manažér,
 • Matej Sukovský, podnikateľ,
 • Martina Bátová, študentka VŠ,
 • Filip Kubus, študent VŠ,
 • Matúš Hornáček, vysokoškolský učiteľ,

Kontakt

info@bezkorupcie.sk
Organizačné záležitosti: Mgr. Miroslav Surmánek,
Autor tlačovej správy: Ing. Samuel Zubo,
E-MAIL: info@bezkorupcie.sk

Transparentný účet:

2301221906 / 2010 FIO Banka, ČR
IBAN: CZ0420100000002301221906
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Prehľad príjmov a výdavkov na účte:
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2301221906

Ohlasy v médiách Video pozvánka Zapoj sa aj ty!